Yangın eğitimleri

Eğitimin amacı, katılımcıları, yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik nedeniyle oluşan can güvenliğine yönelik tehlikelerini en aza indirilmesini ve söndürülmesini sağlayacak şekilde, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler, organizasyon, denetim ve tahliye konusunda teorik olarak bilgilendirmektir. Zamanında doğru müdahale ile hem onlarca hayat kurtarın hem de işletmenizi karşılanması zor maliyetlerden koruyun.
Temel Yangın Södürme Eğitimine Katılacaklar;
Yöneticiler
Tüm Çalışanlar

Temel Yangın Eğitimi Eğitim İçeriği;
• Yanma Nedir? Yanmanın Çeşitleri
• Yangınların Sınıflandırılması
• Yangınların Sebepleri, Etkenleri Ve Aşamaları
• Yangın Yerindeki Tehlikeler Ve Hareket Tarzı
• Yangınla Mücadele Ve Müdahale Yöntemleri
• Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
• Yangın Söndürme Cihazları Ve Yangın Dolaplarının Kullanılması
• Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
• İş Yerinde Yangın Güvenliği Ve Yangınları Önleyici Tedbirler
• Yangın Söndürme (Usulleri) Prensipleri.
• Yangın Türleri ( Lpg, Doğalgaz, Elektrik, Akaryakıt, Araç Yangınları )
• Her Çalışanın Mutlaka Bilmesi Gereken Hususlar
• Acil Durumlarda Alarm Ve Tahliye Planlaması
• Yangın Söndürme Tatbikatı